DeňDisciplínaČasMiestoAdresa
Pondelokdžódó18.00 – 20.00Regionálne Centrum MládežeStrojárenská 3, Košice
Utorokdžódó
pokročilí
18.00 – 20.00 Regionálne Centrum Mládeže Strojárenská 3, Košice
Stredaiaidó18.00 – 20.00 Regionálne Centrum Mládeže Strojárenská 3, Košice
Piatokdžódó 18.00 – 20.00 Regionálne Centrum Mládeže Strojárenská 3, Košice
Sobotadžódó 09.00 – 12.00Gymnázium Park Mládeževchod z Vodárenskej ulice, Košice
Nedeľaiaidó 09.00 – 12.00 Gymnázium Park Mládeže vchod z Vodárenskej ulice, Košice