Deň

 • Pondelok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Sobota
 • Nedeľa

Disciplína

 • džódó
 • iaidó
 • džódó/iaidó
 • džódó
 • iaidó

Čas

 • 18.00-20.00
 • 18.00-20.00
 • 18.00-20.00
 • 09.00-12.00
 • 09.00-12.00

Miesto

 • Gymnázium Park Mládeže 5, Košice

Poznámka

 • vchod z Vodárenskej ulice, Košice