Preskočiť na obsah

Džódó

Džódó je cesta Džó alebo cesta drevenej palice. V súčasnosti sa praktikuje džódó forma, ktorá bola prijatá organizáciou Zen Nihon Kendó Renmei (celojaponská kendó federácia).

Džódó je posudzované ako disciplína slúžiaca k integrácii osobnosti cvičiaceho. Hovorí sa, že táto špecifická metóda bola založená slávnym šermiarom Musó Gonnosukem asi pred štyrmi storočiami po tom, ako bol porazený v boji s drevenými mečmi slávnym súperom Mijamotom Musashim, ktorého nenapodobiteľný štýl boja s dvoma mečmi bol neskôr prijatý ako Nitó Ryu. Podľa tejto povesti sa Gonnosuke po tomto súboji odobral do šintoistického kláštora, kde sa podrobil dlhým meditáciám a očisťovaniu a súčasne vytrvalo cvičil s palicou a vyvinul tak umenie Džó, spojením prvkov z techniky boja s kopiou, šermu s mečom a niektorými ďalšími, menej významnými bojovými metódami. Svoj štýl pomenoval Shindó Muso Ryu a pokúsil sa znovu vyzvať Musashiho k novému boju. Tentokrát mu jemu vymyslená metóda umožnila účinnú obranu a dokonca i preniknutie do Musashiho vlastnej obrany s dvoma mečmi. Správy o Gonnosukem hovoria, že stále pokračoval vo svojom cvičení, až sa mu podarilo vyvinúť 12 základných úderov a krytov (z ktorých neskôr skombinoval viac ako 70 špičkových techník), ktoré tvoria technický podklad moderného džódó. Tieto základné údery obvykle prebiehajú v plynulých formálnych cvičeniach (Kata), ktoré prevádza cvičenec s dreveným mečom (bokken) a jeho partner je vyzbrojený dlhou palicou (džó).

Na rozdiel od iných bojových umení ako je kendó, v džódó sa nepoužívajú žiadne brnenia alebo chrániče. Preto praktikovanie džódó kata pozostáva z reálnych tréningových cvičení s džó ako účinnej zbrane.

Džó je vyrobené z japonského duba. Dĺžka je 128 cm a priemer 2,4 cm. Je približne o 30 cm dlhší ako priemerný meč a jeho váha je 550g.

Džó je:

  • rovné, čo symbolizuje múdrosť a rozvážnosť
  • okrúhle, čo vyjadruje láskavosť a zhovievavosť
  • tvrdé, čo zobrazuje odvahu

Základnými benefitmi džódó sú:

  • tréning mysle formou správnej etikety, sebadôvery, čestnosti a úprimnosti
  • posiľňuje telo a učí, ako sa stať rýchlym a agilným
  • učí správne držanie tela a správne spôsoby správania sa
  • zdokonaľuje schopnosť prijať rozhodnutie a rozvíja sebavedomie
  • rozvíja dôveru a zlepšuje vzťahy s ostatnými cvičencami
 
Džódó môže cvičiť ktokoľvek. V Japonsku sa používa v armáde, polícii ale aj požiarnej brigáde. Je to spôsob obrany bez veľkého fyzického úsilia a bez ublíženia vášmu súperovi. Ale džódó bude efektívne a účinné iba po rokoch strávených neustálym praktikovaním pod kvalifikovaným učiteľom.

Dzo Boken