Preskočiť na obsah

Kensei Taikai v Prahe

Kensei Iaido Taikai Prague

Kensei Iaidó Taikai, ktorého prvý ročník sa konal v roku 2010, súťaž, ktorá sa pravidelne odohrávala tesne pred letnými prázdninami, a ktorej tradíciu dokázala prerušiť len korona. Po ukončení covid-19 sa hlavný organizátor, Tomáš Kyncl sensei, viackrát pokúšal o reštart, ale vždy neúspešne. Až do roku 2024, kedy sa mu podarilo v Prahe opätovne zorganizovať seminár a súťaž v iaidó. A bolo to o to zaujímavejšie, že sa mu podarilo otvoriť aj súťaž pre 5.dany a dokonca úplne netradičnú kategóriu – bez rozdielu technického stupňa, v ktorej mohli súťažiť všetci až po 4.dan vrátane.

Pre naše dódžó bola účasť na seminári a súťaži naozaj výnimočná vo viacerých ohľadoch. Od poslednej účasti na temto podujatí v roku 2011, kedy hikaristi vyhrali tímovú súťaž a obdržali putovnú trofej – Kabuto Nobunaga, sa členovia víťazného tímu vrátili už s vyššími technickými stupňami. Marián sensei so 6.danom bol pozvaný ako učiteľ na seminár, rozhodca na súťaž a člen skúšobnej komisie. Adriana s 5.danom si ešte zasúťažila v individuálnej, ale aj tímovej kategórii, ale zároveň si odskočila rozhodovať v individuálnej súťaži, aby potom zasadla do skúšobnej komisie. Prvýkrát v histórii Hikari dódžó výprava mala sedem ľudí, z toho šesť pretekárov. Prvýkrát v histórii Hikari dódžó nasadilo do súťaže dva tímy.

Poctivá príprava na tréningoch sa aj teraz ukázala ako najlepší spôsob prezentovania seba, ale aj dódžó. Všetci pretekári zabojovali najlepšie, ako vedeli. Nie vždy to stačilo na dobré umiestnenie, ale nakoniec si každý z nich odniesol domov aspoň jednu medailu.
V doobedňajších hodinách prebiehala individuálna súťaž. Na začiatku sa hneď predstavili Matúš, Maroš a Sergej v najnižšej kategórii Mudan, ktorého finále vyvrcholilo zápasom medzi Marošom a Matúšom. Hneď za nimi nasledovala Kristína, ktorá si zobrala zlato v kategórii Nidan a Adriana vyhrala svoju kategóriu Godan. Po krátkej obedňajšej prestávke nasledovala súťaž tímov, ktorá pozostávala z 8 družstiev. Keďže v našom dódžó je vždy veľa zábavy, tak sme sa rozhodli spestriť súťaž tímov názvami našich dvoch družstiev. Vybrali sme si rýdzo slovenské pomenovania, ktoré sa v českom slovníku nevyskytujú. Prvé družstvo v zložení Matúš, Kristína a Adriana sa volali „Čučoriedky“ a druhý tím v zložení Sergej, Maroš a Agáta z poľských Gliwíc sme pomenovali „Žubrienky„. Ako sme predpokladali, u českých susedov naše pomenovania vyvolali nielen dobrú náladu, ale boli trochu aj náučné, najmä pre mladú generáciu. Po 13 ročnej prestávke si Čučoriedky opäť uchmatli prvé miesto v tímoch a vybojovali si putovnú trofej. Žubrienky sa tiež nedali zahanbiť a v zložení 2x mudan a 1x shodan vybojovali krásne tretie miesto. Kantosho, resp. „fighting spirit“ v tímovej súťaži získal Matúš, ktorý bol aj členom nášho víťazného tímu.
Keďže súťaž išla ako po masle, ostalo dosť času na špeciálnu kategóriu „Goodwill taikai„, ktorej sa mohli všetci zúčastniť. V tejto disciplíne neboli žiadne skupiny, rovno sa súťažilo v KO systéme. Všetci súťažiaci okrem mudanov, mali povinné 2 koryu kata, ktoré mohli predstaviť. Kristína sa prebojovala až do semifinále, kde si nakoniec vybojovala bronz.

Po náročnom dni v dódžó sa všetci stretli pri spoločnej večeri a dobrom chladenom pive, kde sa vytvorila zábavná česko-slovenská atmosféra.
V nedeľu prebiehal uvoľnený seminár, kde všetci 4 učitelia pozvaní z Bulharska, Slovenska, Poľska a Čiech predviedli a odovzdali veľmi zaujímé kihony a informácie pre všetkých účastníkov.
Kensei Iaidó Taikai 2024 bolo spestrením, ale najmä obohatením nášho každodenného cvičenia a tešíme sa na budúcoročné spestrenie tohto podujatia.