Preskočiť na obsah

Účasť nášho učiteľa na majstrovstvách Švajčiarska v Iaidó

Majstrovstvá Švajčiarska v Iaidó

Majstrovstvá Švajčiarska v Iaidó majú už takmer štvrťstoročnú tradíciu. Tento rok sa ich 24. ročník konal v Berne, v meste, kde Albert Einstein napísal a vydal štyri články, ktoré vo fyzike zmenili náhľad na priestor, čas a hmotu. Zaujímavosťou mesta, ktoré vzniklo v 12. storočí vo veľkom meandri rieky Aare a obýva ho viac ako stotisíc obyvateľov je tzv. medvedí park Bärengrabe, ktorý sa nachádza uprostred mesta na pahorku pri rieke, kde v zajatí žijú štyri medvede. Majú voľný výbeh  na svah k rieke, ale aj do akéhosi skalného amfiteátra, kde na nich môžu vidieť okoloidúci ľudia.

Seminár a súťaž sa odohrali v krásnej priestrannej hale, ktorá je súčasťou základnej školy a z väčšej časti sa nachádza pod zemou. Vo Švajčiarsku snáď ani nie je malá a škaredá hala. Seminár pred súťažou sa uskutočnil pod vedením René van Amersfoord senseia, 7.dan iaidó Kyoshi, Stefano Ferro senseia, 7.dan iaido Renshi, Matthew Sykes-Gelder senseia, 6.dan iaidó a po prvýkrát prijal pozvanie na túto významnú udalosť aj náš učiteľ Marián Bartko sensei, 6.dan iaidó.

Okrem tradičného seminára ZNKR Iaido kata, pripravil René sensei zaujímavú časť, ktorou bolo školenie rozhodcov. Okrem citácií z pravidiel a vlastných skúseností z rozhodovania, prebehli aj cvičné zápasy, na ktorých preskúšal pozornosť jednotlivých rozhodcov.

V nedeľu na súťaži sa k vyššie spomenutým učiteľom, ktorí boli zároveň pozvaní aj ako rozhodcovia, pridali po ukončení kategórie godan aj účastníci s 5.danom. Okrem individuálnej súťaži prebehla aj súťaž teamov. A čo dodať na záver? Najskôr poďakovanie hlavnému organizátorovi, Matthew senseiovi, pretože celé majstrovstvá bežali tak, ako funguje celé Švajčiarsko, ako kvalitné švajčiarske hodinky.