Prvý rokudan v Iaidó na Slovensku

Rokudan skúšky

Počas majstrovstiev Európy v Iaidó v talianskej Modene sa v nedeľu popoludní uskutočnili skúšky až po 7.dan vrátane. Skúšobná komisia pozostávala zo 6 komisárov vrátane japonskej delegácie.

Marián po päťročnej precíznej príprave bez problémov zložil skúšky na 6.dan! Po skúškach Patrik sensei, ktorý je hlavným predstaviteľom Tamiya ryu v Európe dostal od najvyššieho predstaviľa japonskej delegácie Kusama senseia, hachidan hanshi, pochvalu nielen na Mariánov výkon v súťaži, ale aj na jeho veľmi pekné a dôkladné prevedené enbu počas skúšok.

Mariánovi senseiovi gratulujeme k získanému technickému stupňu, ktorý je veľkou inšpiráciou pre žiakov v jeho dódžó.