Die By The Blade Vlog

DBTB Vlog
Po návšteve nášho tréningu tvorcami hry „Die By The Blade“ vznikol vlog ku tejto počítačovej hre, v ktorom boli použité aj nahrávky z nášho dódžó.