Skip to content

Iaido seminar in Gliwice, Poland

Iaido seminar Gliwice

Gliwice. Poľské mesto, ktoré však od svojho vyhlásenia za mesto v 13. storočí bolo viac pod vládou iných štátov, ako samotného Poľska. V 16. storočí prešlo pod vládu Habsburgovcov, aby sa o 200 rokov neskôr stali súčasťou Pruska. Mesto, kde posledný aprílový víkend manželia Magdalena a Piotr, ktorí vedú klub Iaido AZS Gliwice, zorganizovali naozaj zaujímavý iaidó seminár, ktorý by sme vlastne vzhľadom na pomerne veľký počet učiteľov s 5. a 6. danom mohli skôr nazvať workshop.

Z Hikari dódžó boli pozvaní učiť a zúčastniť sa skúšok ako skúšobní komisári Marián a Adriana. Na tento seminár bol pozvaný aj Jonathan z Belgicka, takže Tamiya ryu malo zastúpenie až troch učiteľov, čo sa vlastne ešte ani na jednom seminári v Európe nestalo. Všetko to ale začalo už v piatok podvečer, kedy sa všetci učitelia postupne zišli v rodinnom dome Piotra a Magdaleny. Dom je splneným snom viacerých ľudí cvičiacich bojové umenia. Jeho centrálna časť je dódžó veľké cca 10 x 10 metrov s vysokým stropom, kde sa bez problémov zmestí viacero cvičencov. Keďže je dom novostavba, postavili ho podľa svojich predstáv … a čo dodať, všetkým sa tam veľmi páčilo. Atmosféru dotváral prítulný čierny kocúr, ktorý privítal každého osobitne.

Keďže bolo dódžó na cvičenie po ruke, sobota ráno bola venovaná tréningu učiteľov a ich vzájomnému odovzdávaniu si skúseností z vlastného cvičenia. Táto, neoficiálna časť seminára bola naozaj zaujímavá a dve hodiny preleteli veľmi rýchlo. Po výdatných raňajkách, ktoré pripravili hostitelia sa všetci spoločne vydali do neďalekých Gliwíc, kde sa o 11.00 začala oficiálna časť seminára. Účastníci seminára boli rozdelení podľa technických stupňov a každej skupine boli pridelení 2 učitelia, ktorí sa po určitom čase vymenili a išli učiť ďalšiu skupinu. Týmto sa dosiahol takmer individuálny prístup ku každému cvičiacemu. Sobotný deň v dódžó bol zakončený skúškami až po štvrtý dan.  Naozajstný koniec dňa bol až na spoločnej večeri v reštaurácii v strede mesta a následnom posedení učiteľov u Magdaleny a Piotra. 

Nedeľný deň bol venovaný cvičeniu tých kata, ktoré boli na skúškach, pričom učitelia dávali dôraz na chyby, ktoré sa vyskytli počas skúšok. Po troch hodinách intenzívneho cvičenia sa zaujímavý seminár skončil a všetci namierili domov. Veľké poďakovanie patrí Magdalene a Piotrovi za ich skvelé pohostenie v ich rodinnom dome, príjemnú a priateľskú atmosféru a predovšetkým kultivovanú konverzáciu, ktorú vytvorili všetci učitelia pri spoločne strávenom čase.