Nozomi Taikai v Hradci Králové

Nozomi taikai Hradec Králové

Viac ako desať rokov uplynulo od poslednej účasti zástupcov Hikari Dojo na tradičnom turnaji iaidó – Nozomi Taikai každoročne usporadúvanom v Hradci Králové. Počas rokov našej neúčasti na turnaji sa tento transformoval z pôvodného turnaja, na turnaj tímov. A kvôli zaujímavosti a väčšej príťažlivosti pre súťažiacich, prebiehal spôsobom zápasov každého tímu s každým, čo v konečnom dôsledku znamenalo pri účasti 11 tímov 10 zápasov pre každého účastníka a celkovo 55 zápasov tímov, čo je v absolútnom čísle 165 individuálnych stretnutí na shiaijo.
Celé podujatie prebehlo pod vedením učiteľa Andy Watsona, ktorému pri seminári pomáhali dvaja pomocní učitelia so 6.danom – Tomáš Kyncl sensei a Marián Bartko sensei. Kvôli meškaniu lietadla boli obidvaja požiadaní o vedenie piatkovej časti seminára až do príchodu Andy senseia. Po hodine precvičovania všetkých ZNKR kata s dôrazom na pomalé, plynulé a precízne cvičenie pokračovala piatková časť seminára už pod vedením hlavného učiteľa.
Na sobotnom seminári pred súťažou Andy sensei vysvetlil na ukážkach Tomáša senseia a Mariána senseia všetky kata. Pri hromadnom cvičení účastníkov všetci traja intenzívne radili a opravovali techniky nižším technickým stupňom.
V nedeľu sa rozbehla samotná súťaž. Hikari Dojo reprezentovala len Kristína, ktorej tím Murakumo bol doplnený o dvoch mudanov z Kensei dódžó a Nozomi dódžó. Aj napriek tomu, že sú vlastne všetci traja len začiatočníci, veľmi dobre zvládli cestu turnajom. Z 11 tímov obsadili veľmi pekné 5.miesto. Kristína si počínala naozaj veľmi dobre, keď počas turnaja so svojim 1.danom postupne zdolala jeden 4.dan a niekoľko 3. a 2.danov. Z vlastných desiatich individuálnych zápasov tak vyhrala 7.
Ďakujeme Kristíne za veľmi úspešnú a kvalitnú reprezentáciu nášho oddielu a taktiež za pozvanie a dobrú organizáciu Nozomi dódžó.